TEADMISTE TÕHUS EDASIANDMINE

AITAME TEIE EKSPERTIDEL JA SPETSIALISTIDEL EFEKTIIVSELT ÕPETADA JA JUHENDADA

 

MEETOD

Õpetame teie eksperdi/juhendaja kasutama nelja-etapilist mudelit, mis säästab nii eksperdi enda ette valmistuseks kui ka kolleegi juhendamiseks või koolitamiseks kuluvat aega. Anname ka vajalikud teadmised õppimise mehhaanikast - sellest,  kuidas aju õpib - ja teaduslikult tõestatud psühholoogilistest protsessidest, millega tuleb arvestada, et õppimine oleks tulemuslik. 

KELLELE VAJA

Oleme abiks organisatsioonidele, mille töös on oluline "maja sees" arendatud võtmeoskuste ja teadmiste rakendamine. Teeme koostööd juhtidega, kes soovivad ise panustada töötajate arengusse. Oleme edukalt aidanud tootmisettevõtete insenere, tehnolooge, ja kvaliteedijuhte kes juhendavad uusi töötajaid ja nõustanud teenindusettevõtete sisekoolitajaid. 

KUIDAS TÖÖTAME

Igasugune  nõustaja kaasamine on sekkumine, mis peab olema võimalikult tõhus. Enamasti on meie töö formaadiks kas eksperdi või spetsialisti individuaalne nõustamine või väiksema grupi koolitusseminar / erioskuste töötuba. Pakume ka nõustamist organisatsiooni juhtkonnale ja personaliosakonnale tervikliku koolitussüsteemi üles ehitamiseks.