Lahendus

Siina tuleb lühike paarilauseline tekst selleset, kuidas meie mõju töötab. See on selline insenerlik ja väga lihtne lause, mis seletab, kuidas lisaväärtus tekib metoodiliselt..

Kellele vaja

Siina tuleb lühike paarilauseline tekst selleset, kellele meie teenust on vaja - st näidissituatsioon eksperdi / tippspetsialisti olukorrast, kus ta vajab tõhusat teadmiste edasi andmist. 

sekkumise viisid

Siina tuleb lühike paarilauseline tekst selleset, millised on meie sekkumise formaadid (koolitus, nõustamine, koolituse kaasa tegemine). Et klient, kes juba ostab idee, saaks süüvida.