MIS SITUATSIOONIDES SAAME KASULIKUD OLLA?

Usume, et teadmiste tõhus edasi andmine on kriitilise tähtsusega valdkond igale organisatsioonile. Küll on aegade jookusl kujunenud välja teatud situatsioonid, milles meie nõustamis- ja koolitamisoskus on olnud eriti vaalik. 

Esiteks, organisatsioonid ja töövaldkonnad, kus uusi töötajaid on vaja võimalikult kiiresti tööle panna, olgu siis tegu hooajatöödeks palgatutega, kiire laienemise käigus meeskonda lisandunud kollegidega või ajutise tööjõuga kindlate ülesannete täitmiseks. Nendes olukordades on vaja keskenduda sellele, et töötaja võimalikult kiiresti õpiks ära kõige olulisemad tegutsemisviisid ning mõistaks sisuliselt kokkulepete ja reeglite täitmise olulisust, näiteks tootmises ohutusprotseduuride ja masinate hooldamise tähtsust. 

Teiseks, tehnoloogia ja teadmistemahuka oskusteabega organisatsioonid, kus kiireks sisseelamiseks mõnikord peetakse 4-6 kuud ja selline protsess tuleb ühel töötajal sageli elada läbi iga kord, kui vahetatakse tegevusvaldkonda või fookus organisatsiooni sees. Neis olukordades on juhendajal ja eksperdil oluline väga täpselt paika panna, millised on kõige olulisemad mõttemudelid ja teadmised, mille abil saab kolleeg lisaks juhendamisele ka iseseisvalt, töö käigus, õppida - see on õieti ainuvõimalik viis, kuidas säästa ja väärtustada mentori/juhendaja aega. 

 

Kellega töötame?

Oleme töötanud nii tehnoloogia- ja tootmisettevõtetega (nt Ericsson Eesti AS inseneridest sisekoolitajate ja juhendajate 3-päevane koolitustsükkel), teenindusettevõtetega (nt Stockmann Eesti AS sisekoolitajad ja Olympic Casino treenerid) kui ka vahetult organisatsioonide juhtidega, nõustamaks nende koolitus- ja arendustegevust ettevõtte seest ja ka klientide suunas (nt MTÜ Avitus).