KUIDAS MEID KAASATA?

Nõustajate ja koolitajatena peame igal hetkel teadvustama, et meid palgates on kõige tähtsamaks investeeringuks eelkõige aeg, mida panustate koostööle. Seetõttu püüame leida võimalikult tõhusa ja sisuka formaadi, mis oleks kindlasti tulemuslik, kuid samuti arvestaks, et eksperdi, juhi või spetsialisti aeg on väärtuslik ja iga nõustamis- või koolitustund peab tooma praktilist kasu. 

Sõltuvalt olukorrast saame pakkuda koostööd neljas erinevas formaadis. Eelistatuimaks koostöö viisiks on pikemaajaline nõustamine, sest sel puhul oleme teiega kaasas kogu muutuse protsessis, näeme tulemusi ja saame protsessi sees ka tagasisidet, millest saame lähtuda, et kindlasti saavutada kokku lepitud mõju. Samas, mõnes olukorras ei saa ilma koolituseta - sel juhul keskendume maksimaalselt sellele, et koolituse või töötoa järel oleks osalejal võime autonoomselt teha ise oma õpetamise-juhendamise tööd tõhusamaks ja rakendada meie
4-etapilist teadmiste edasi andmise tõhustamise protsessi

MEIE SEKKUMISE FORMAADID

A

ORGANISATSIOONI NÕUSTAMINE

Tõhus teadmiste edasi andmine organisatsioonis eeldab head süsteemi, mis paneb paika, milliste oskuste ja teadmiste arendamise eest vastutavad omad eksperdid / spetsialistid ja millised on kõige tõhusamad formaadid. Aitame analüüsi ja uue süsteemi loomisega.

B

EKSPERDI, SPETSIALISTI VÕI JUHI NÕUSTAMINE

Individuaalne nõustamine on väga tõhus tööriist eksperdi või spetsialisti koolitaja- ja juhendajaoskuste parandamiseks. Sageli töötame koos ka konkreetse koolitusprogrammi või juhtumi kallal, et koos leida kõige tõhusamad lahendused. 
 

C

(SISE)KOOLITAJA KOOLITUSPROGRAMMID

Kui organisatsioonis on välja kujunendud sisekoolitajate grupp, aitame analüüsida nende kompetentsi ja disainime ja viime läbi teile sobiva koolitusprogrammi. Teeme enne koos teiega põhjalikku eeltööd, et iga koolitustund oleks tõhusalt investeeritud. 

D

ERIOSKUSTE KOOLITUSED & TÖÖTOAD

Juhendamises ja koolitamises kogenumad eksperdid ja spetsialistid saavad tõhusamaks tegutsemiseks abi spetsiifiliste oskuste arengust, olgu selleks kindlate harjutuste tüüpide välja töötamine või visualiseerimisoskused jne...