Kuidas teadmiste edasi andmist tõhusamaks teha

Teadmiste edasi andmine on tõhus siis, kui nii ekspert koos õppijaga saavutavad panustatud ajaga parima võimaliku tulemuse. Töö kontekstis on soovitud tulemuseks enamasti konkreetse oskuse areng, tööprotsessi parem mõistmine või võime teha adekvaatseid otsuseid keerulises olukorras.

Tõhuste tõstmiseks pöörame tähelepanu 4 komponendile: 

FOOKUS ehk selge arusaam sellest, mis on õppimise oodatud tulemus ja mis on selle kõige olulisemad eeldused. Selles etapis on vaja selgelt panna paika prioriteedid ja jätta kõrvale vähem olulised ootused ja kaasnevad materjalid. 

USKUMUSED & MÕTTEMUDELID ehk see tegutseja peas olevad ettekujutsed sellest, kuidas on nähtused omavahel seotud ning millised lähenemised on edukad. Sageli eristab eksperti õppijast just erinev mõttemudel, mille abil olukorda lahendatakse või erinev uskumus, millest lähtutakse käitumise kujundamisel. LISAKS: uskumused mindset'i mõttes Kleinilt - uskumused, mis aitavad või takistavad tõhusat erialast tegutsemist.

ÕPPIJA MOTIVATSIOON ehk sisemine valmisolek pühendada õppimiseks energiat. Efektiivseks õppimiseks on vaja koostöös õppijaga jõuda olukorda, kus motivatsioon on autonoomne - tuleb õppija enda seest, mitte välisest sunnist või kohustusest (vt Deci videot). Ka siin on oma roll baasuskumustel (eelkõige kasvule vs andele orienteeritud arenguuuskumused, vt, Dweck'i videot). LISAKS: enesekohased uskumused, mis on õppimisega seotud (Dweck)

ÕPPIMISE MEHHAANIKA ehk teaduslikult tõestatud viisid õppimise korraldamiseks, mis arvestavad aju bioloogilist toimimist ja info omandamise ja seostamise võimet (vt Barbara Oakley video)

 

Fookus + Uskumused & Mõttemudelid + Motivatsioon + mehhaanika = teadmiste tõhus edasiandmine

 

FOOKUS
 

Selge arusaam sellest, mis on õppimise oodatud tulemus ja mis on selle kõige olulisemad eeldused. Selles etapis on vaja selgelt panna paika prioriteedid ja jätta kõrvale vähem olulised ootused ja kaasnevad materjalid.

MÕTTEMUDELID & USKUMUSED

tegutseja peas olevad ettekujutsed sellest, kuidas on nähtused omavahel seotud ning millised lähenemised on edukad. Sageli eristab eksperti õppijast just erinev mõttemudel, mille abil olukorda lahendatakse või erinev uskumus, millest lähtutakse käitumise kujundamisel. LISAKS: uskumused mindset'i mõttes Kleinilt - uskumused, mis aitavad või takistavad tõhusat erialast tegutsemist.

MOTIVATSIOON
 

sisemine valmisolek pühendada õppimiseks energiat. Efektiivseks õppimiseks on vaja koostöös õppijaga jõuda olukorda, kus motivatsioon on autonoomne - tuleb õppija enda seest, mitte välisest sunnist või kohustusest (vt Deci videot). Ka siin on oma roll baasuskumustel (eelkõige kasvule vs andele orienteeritud arenguuuskumused, vt, Dweck'i videot). LISAKS: enesekohased uskumused, mis on õppimisega seotud (Dweck)

ÕPPIMISE MEHHANIKA
 

teaduslikult tõestatud viisid õppimise korraldamiseks, mis arvestavad aju bioloogilist toimimist ja info omandamise ja seostamise võimet (vt Barbara Oakley video)

 

 

 

 

 

 

Tõhususe saavutamiseks on 4 komponenti. Neist kaks sõltuvad eksperdist ja kaks õppijast. 

Ekspert: mõttemudelid ja õppimise mehhaanika

Õppija: motivatsioon ja uskumused

Võrrand: 

 

 

 

Eksperti eristab vähemkogenud kolleegist mitte teadmiste olemasolu - sellest ei piisa - vaid mõttemudel (näide). 

Teiseks on vaja arvestada metakognitsiooni võimet - ekspert analüüsib oma tegevust hoopis teiste mõistete ja tähelepanekute alusel Ja siis on väga hästi teada aju seaduspärad, kuidas info struktureerida tõhusalt, kuidas see praktiliseks tegevusteks ja aru saamiseks vajalikeks tükkideks jaotada, kuidas aidata kolleegil seoseid luua ja kuidas lühiajalisest mälust pikaajalisse viia. Ja ekspert saab valida, mis on kõige olulisem ja keskenduda sellele. 

Kokku siis tuleb võrrand: Eksperdi otsus fookuse osas + mõttemudelite edasi andmine + aju seaduspärade arvestamine = maksimaalselt tõhus õppimine. Fookus nihkub info edasiandmiseks stuktureerimisest kõige olulisemale - kuidas panna inimene võimalikut kiiresti tegutsema ja adekvaatselt mõtlema. 

 

Lisamaterjalid

 

This talk was given at a local TEDx event, produced independently of the TED Conferences. Engineering professor Barbara Oakley is co-teaching one of the world's largest online classes, "Learning How to Learn", https://www.coursera.org/course/learning. She know firsthand how it feels to struggle with math.

Ed Deci is a professor of psychology at University of Rochester and Co-Founder of Self-Determination Theory Ed will describe two common forms of motivation; autonomous and controlled. He discusses the different results of each form and the implications for aspects of our lives; especially work and relationships.

Ever wondered why kids say they're bored at school, or why they stop trying when the work gets harder? Educationalist Carol Dweck explains how the wrong kind of praise actually *harms* young people. This short video is essential viewing for EVERYONE - from teachers and education workers to relatives and friends - and will totally revolutionise the way you interact with children.