KUIDAS TEADMISTE EDASI ANDMIST TÕHUSAMAKS TEHA

Teadmiste edasi andmine on tõhus siis, kui nii ekspert koos õppijaga saavutavad panustatud ajaga parima võimaliku tulemuse. Töö kontekstis on soovitud tulemuseks enamasti konkreetse oskuse areng, tööprotsessi parem mõistmine või võime teha adekvaatseid otsuseid keerulises olukorras.

Aastate jooksul kogunenud kogemuse ja arendustöö tulemusena näeme, et teadmiste edasi andmise protsessi saab tõhusamaks muuta, võttes kontrolli alla neli olulist faktorit, neli muutujat, millest sõltub õppimise efektiivsus. Sellest tulenevalt on ka meie nõustamise mudel
4-etapiline.
Kui oleme nõustamise käigus need neli etappi läbinud - või koolituse käigus andnud teie inimestele oskuse neid nelja muutujat mõjutada ja kontrolli alla võtta - paraneb teie organisatsioonis teadmiste ja oskuste edasi andmise kvaliteet märgatavalt.

1

FOOKUS

Selge arusaam sellest, mis on õppimise oodatud tulemus ja mis on selle kõige olulisemad eeldused. Selles etapis on vaja selgelt panna paika prioriteedid ja jätta kõrvale vähem olulised ootused ja kaasnevad materjalid.

2

MÕTTEMUDELID

Mõttemudelid ja uskumused on õppija / tegutseja peas olevad ettekujutsed sellest, kuidas on nähtused omavahel seotud ning millised lähenemised on edukad. Sageli eristab eksperti õppijast just erinev mõttemudel, mille abil olukorda lahendatakse või erinev uskumus, millest lähtutakse käitumise kujundamisel.

3

ÕPPIJA MOTIVATSIOON

Motivatsioon on õppa valmisolek pühendada õppimiseks energiat. Efektiivseks õppimiseks on vaja koostöös õppijaga jõuda olukorda, kus motivatsioon on autonoomne - tuleb õppija enda seest, mitte välisest sunnist või kohustusest (vt Deci videot). Ka siin on oma roll baasuskumustel

4

Õppimise mehhaanika

Teaduslikult tõestatud viisid õppimise korraldamiseks, mis arvestavad aju bioloogilist toimimist ja info omandamise ja seostamise võimet.